تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال اسپورتینگ پرتغال»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| الگوی دست راست۱ = _sporting1819h
| الگوی شلوارک۱ =
| الگوی جوراب۱ = _sporting1516h2_sporting1819h
| دست چپ۱ = 00874B
| بدن۱ = 00874B
| دست راست۱ = 00874B
| شلوارک۱ = FFFFFF000000
| جوراب۱ = FFFFFF000000
 
| الگوی دست چپ۲ = _sporting1516a
کاربر ناشناس