تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال اسپورتینگ پرتغال»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| الگوی بدن۲ = _sporting1819a
| الگوی دست راست۲ = _sporting1819a
| الگوی شلوارک۲ = _sporting1516a_dbucaresti1718a
| الگوی جوراب۲ = _sporting1819a
| دست چپ۲ = ۰۰۰۰۰۰555555
| بدن۲ = ۰۰۰۰۰۰555555
| دست راست۲ = ۰۰۰۰۰۰555555
| شلوارک۲ = ۰۰۰۰۰۰555555
| جوراب۲ = ۰۰۰۰۰۰555555
 
| الگوی دست چپ۳ = _sporting1516t
کاربر ناشناس