تفاوت میان نسخه‌های «علی بن مهزیار اهوازی»

کامل کردن تصحیح نام های ناقص
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
(کامل کردن تصحیح نام های ناقص)
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
'''علی‌ابن مهزیار اهوازی (دورقی / هنديجانى)'''، ( سده سوم هـ. ق )، از فقها، محدثان و دانشمندان معروف شیعی.
 
وی از اصحاب [[علی بن موسی الرضا]]<ref>رجال برقی، ص ۵۴.</ref>، [[محمد تقی|محمد بن علی التقی]] ، [[علی النقی|علی بن محمد النقی]]<ref>رجال برقی، ص ۵۵ و ۵۸.</ref>، و [[حسن عسکری|حسن بن علی العسکری]] بوده و احکام دینی را نزد آن‌ها فراگرفته و در برخی از مناطق، به‌ویژه در اهواز به عنوان نماینده او بوده‌است.
 
شیخ طوسی در رجال او را از یاران علی بن موسی الرضا می داند و می گوید: دانشمندی موثق و دارای اعتقادی درست بود<ref>رجال شیخ طوسی، ص ۳۸۱.</ref> و از یاران پیشوای نهم و دهم شیعیان نیز محسوب می‌شود.<ref>رجال شیخ، ص ۴۰۳ و ۴۱۷</ref>
و در «فهرست» می نویسد: «علی بن مهزیار اهوازی رحمت‌الله علیه دانشمندی جلیل القدر، دارای روایات فراوان و ثقه است. اوراست سی و سه کتاب، مانند کتب حسین بن سعید با زیادت کتاب حروف القرآن، کتاب الانبیاء، کتاب البشارات.
 
علی علم فقه و شناخت احکام دینی را آموخت، و از [[علی بن موسی الرضا]] و [[محمد تقی|محمد بن علی التقی]] روایت کرده است و از اصحاب خاص محمدتقیمحمد بن علی التقی بشمار می رفت، و از جانب حضرت وکالت داشت. بدین گونه در نزد آن حضرت مقامی بس بزرگ یافت، و نیز از اصحاب [[علی النقی|علی بن محمد النقی]] هم بود، و در بعضی از نواحی وکیل [[علی النقی|علی بن محمد النقی]] بود.
 
راجع به او توقیعاتی مشتمل بر خوبی های وی از جانب [[محمد تقی|محمد بن علی التقی]] و [[علی النقی|علی بن محمد النقی]] خطاب به شیعیان صادر شده است. او در نقل روایاتش موثق بود. هیچ دانشمندی از وی نکوهش نکرده است. اعتقادی درست داشت، و کتاب‌های مشهوری تصنیف نموده است.
 
براساس برخی روایات وی در زمان حسن عسکریبن علی العسکری درگذشته‌است. بنابر روایات تاریخی هنگامی که [[مأمون]] [[خلیفه عباسی]] دستور داد تا [[علی بن موسی الرضا]] به عنوان [[ولیعهد]] او از [[مدینه]] عازم [[خراسان]] شود [[علی بن موسی الرضا]] در مسیر حرکت خود در روز شانزدهم صفر سال ۲۰۱ هـ. ق وارد اهواز شد و چند روزی در این شهر توقف نمود. بعداً در محل اقامت امام مسجدی به نام مسجدالرضا بنا گردید که علی‌ابن مهزیار وصیت کرد پس از مرگ او را در مسجد مذکور دفن کنند. در قسمت غربی بقعه وی و پیوسته به مقبره سالنی وجود دارد که احتمالاً همان مسجدی است که به آن اشاره شد.
 
او از سوی [[علی بن موسی الرضا]] جانشین «عبدالله بن جندب»، وکیل امام [[جعفر صادق|جعفر بن محمد الصادق]] و امام [[موسی کاظم|موسی بن جعفر الکاظم]] شد و توقیعاتی از جانب امام [[محمد تقی|محمد بن علی التقی]] و امام [[علی نقی|هادیعلی بن محمد النقی]] به او رسید.<ref>{{cite book |page=102 |title=The Divine Guide in Early Shi'ism: The Sources of Esotericism in Islam |first=Mohammad Ali|last=Amir-Moezzi |others=Translated by David Streight |publisher=SUNY Press |year=1994 |isbn=9780791494790}}</ref>
 
== دانش ==
کاربر گمنام