تفاوت میان نسخه‌های «فهرست آذری‌های ایرانی»

آذری هستند بواسطه ی مادر
(محمد رضا و رضا پهلوی بواسطه ی مادر آذری هستند)
(آذری هستند بواسطه ی مادر)
[[محمدرضا پهلوی]]{{نوشتار اصلی|آذری‌های ایرانی}}{{بدون منبع}}{{دست‌اول|تاریخ=}}{{درستی}}
 
{{نوشتار اصلی|آذری‌های ایرانی}}{{بدون منبع}}{{دست‌اول|تاریخ=}}{{درستی}}
 
فهرستی از آذری‌های ایرانی سرشناس در این نوشتار وجود دارد.
! نام!! توضیحات!! نام!! توضیحات
|-
|محمد رضا[[محمدرضا پهلوی]]
|دومین پادشاه [[دودمان پهلوی]]
|[[رضا پهلوی (دوم)|رضا پهلوی]]
|شاهزاده و فعال سیاسی [[ایرانیان|ایرانی]]
|-
۶

ویرایش