تفاوت میان نسخه‌های «یوهان کرایف»

== توهین نژادپرستانه ==
 
یوهان کرایف متهم است که به [[ادگار داویدز؛داویدز]]، عضو هیئت مدیره باشگاه آژاکسآژاکس، توهین نژادپرستانه کرده‌است.
 
شخصیت افسانه‌ای فوتبال هلند به داویدز گفته به خاطر رنگ پوستش بوده که چنین جایگاهی را در باشگاه آژاکس در اختیار گرفته‌است. کرایف پیشتر، مسئولان باشگاه آژاکس را به دلیل اینکه «لوییز فن گال» را به عنوان مدیر باشگاه انتخاب کردند، دیوانه خطاب کرده بود،بود؛ چراکه نظر وی را جویا نشده بودند.
 
== شکست رکورد کرایف توسط رضا قوچان نژاد ==