دانشگاه وریج بروکسل: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (←‏top: تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
}}
{{coord|50.82242|N|4.39573|E|source:placeopedia|display=title}}
'''دانشگاه آزاد بروکسل''' (به [[زبان فلامان|فلامان]]:Vrije Universiteit Brussel (VUB): فریه اونیورسیتِت بروسِل) یکی از دانشگاه‌های [[زبان هلندی|هلندی زبان]] کشور بلژیک است که در [[شهر بروکسل]] واقع شده‌است. این دانشگاه در سال ۱۸۳۴ پایه‌گذاری شده و دارای دو پردیس به نام [[ایکسل|ایکسِل]] و [[ژت|یِته]] است. این دانشگاه شامل ۸ دانشکده می باشدمی‌باشد و ماموریتمأموریت این دانشکده هادانشکده‌ها آموزش، تحقیق و خدمات به جامعه است.دانشکده هادانشکده‌ها طیف گسترده ایگسترده‌ای از زمینه هایزمینه‌های علمی را که شامل علوم طبیعی، کلاسیک، علوم زیستی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و مهندسی می باشدمی‌باشد را ارائه می دهندمی‌دهند. این دانشگاه در سال ۲۰۱۹۲۰۱۹، ،تعدادتعداد ۱۰۸۱۵ دانشجو دارد که از این میان ۴۸ درصد آن را دانشجویان کارشناسی و ۵۲ در صد را دانشجویان تحصیلات تکمیلی تشکیل می دهندمی‌دهند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Vrije Universiteit Brussel (VUB)|نشانی=https://www.topuniversities.com/universities/vrije-universiteit-brussel-vub|وب‌گاهوبگاه=Top Universities|تاریخ=2015-07-16|بازبینی=2019-03-17|کد زبان=en}}</ref> این دانشگاه در زمینه تحقیقات بسیار قوی می باشدمی‌باشد به طوریکه در میان دانشگاه هایدانشگاه‌های برتر تحقیقاتی در سال ۲۰۱۹ رتبه ۱۸۸ را از آن خود کرده استکرده‌است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Vrije Universiteit Brussel (VUB) Rankings|نشانی=https://www.topuniversities.com/node/2228/ranking-details/world-university-rankings/2012|وب‌گاهوبگاه=Top Universities|بازبینی=2019-03-17|کد زبان=en}}</ref> مقالات پژوهشی این دانشگاه به طوربه‌طور متوسط ​​بیشبیش از مقالاتی است که توسط هر دانشگاه دیگری در [[فلاندر]] منتشر شده استشده‌است.<ref>{{Cite journal|date=2019-03-08|title=Vrije Universiteit Brussel|url=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vrije_Universiteit_Brussel&oldid=886753325|journal=Wikipedia|language=en}}</ref>
 
== دانشکده ==
دانشکده هایدانشکده‌های دانشگاه آزاد بروکسل عبارتند از:<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Faculties|نشانی=https://www.vub.be/en/faculties|وب‌گاهوبگاه=www.vub.be|بازبینی=2019-03-17|کد زبان=en}}</ref>:
*     دانشکده حقوق و جرم شناسیجرم‌شناسی
*    دانشکده علوم اجتماعی و مدرسه کسب و کار سلوای
*    دانشکده روانشناسی و علوم آموزش
*    دانشکده علوم و مهندسی محیط زیست
*    دانشکده پزشکی و داروسازی
*    دانشکده هنر و فلسفه
*    دانشکده مهندسی
*   دانشکده تربیت بدنی و فیزیوتراپی
 
== پردیس‌ها ==
*     دانشکده حقوق و جرم شناسی
اکثر دانشکده هادانشکده‌ها در پردیس Etterbeek واقع شده اندشده‌اند. این پردیس دارای تعداد زیادی آزمایشگاه و تالار کنفرانس می باشدمی‌باشد. علاوه بر این این پردیس مجهز به یک مرکز ورزشی مدرن،زمینمدرن، زمین فوتبال و استخر شنا، رستوران، کافه و... میو… باشدمی‌باشد. پردیس دانشگاه در Jette نیز یک پردیس جامع است. بیمارستان دانشگاه در همسایگی این پردیس قراردارد و همه دوره هادوره‌ها و تحقیقات در پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، علوم زیست پزشکی و پیرا پزشکی در این پردیس انجام می شودمی‌شود. پردیس Kaai در سال ۲۰۱۳ در [[آندرلشت]] تاسیستأسیس شد و دانشکده مهندسی و آزمایشگاه هایآزمایشگاه‌های صنعتی این دانشگاه در این پردیس واقع شده اندشده‌اند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Fablab Brussels – english|نشانی=http://fablab.hylas.be/fablab-english/|بازبینی=2019-03-17}}</ref>
*    دانشکده علوم اجتماعی و مدرسه کسب و کار سلوای
*    دانشکده روانشناسی و علوم آموزش
*    دانشکده علوم و مهندسی محیط زیست
*    دانشکده پزشکی و داروسازی
*    دانشکده هنر و فلسفه
*    دانشکده مهندسی
*   دانشکده تربیت بدنی و فیزیوتراپی
 
== پردیس هارتبه‌بندی ==
در رتبه بندیرتبه‌بندی موسسهمؤسسه QS در سال ۲۰۱۹ دانشگاه آزاد بروکسل در رتبه ۱۸۸ برترین دانشگاه هایدانشگاه‌های جهان و چهارم [[بلژیک]] قرار دارد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=QS World University Rankings 2019|نشانی=https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019|وب‌گاهوبگاه=Top Universities|تاریخ=2018-05-29|بازبینی=2019-03-17|کد زبان=en}}</ref> در رتبه بندیرتبه‌بندی برترین دانشگاه هایدانشگاه‌های جهان در سال ۲۰۱۹ که توسط موسسهمؤسسه عالی [[تایمز هایر اجوکیشن|تایمز]] صورت گرفته این دانشگاه در رده ۳۰۰-۲۵۱۳۰۰–۲۵۱ دانشگاه هایدانشگاه‌های جهان قرار گرفته استگرفته‌است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=World University Rankings|نشانی=https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking|وب‌گاهوبگاه=Times Higher Education (THE)|تاریخ=2018-09-26|بازبینی=2019-03-17|کد زبان=en}}</ref>
اکثر دانشکده ها در پردیس Etterbeek واقع شده اند. این پردیس دارای تعداد زیادی آزمایشگاه و تالار کنفرانس می باشد. علاوه بر این این پردیس مجهز به یک مرکز ورزشی مدرن،زمین فوتبال و استخر شنا، رستوران، کافه و... می باشد. پردیس دانشگاه در Jette نیز یک پردیس جامع است.بیمارستان دانشگاه در همسایگی این پردیس قراردارد و همه دوره ها و تحقیقات در پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، علوم زیست پزشکی و پیرا پزشکی در این پردیس انجام می شود. پردیس Kaai در سال ۲۰۱۳ در [[آندرلشت]] تاسیس شد و دانشکده مهندسی و آزمایشگاه های صنعتی این دانشگاه در این پردیس واقع شده اند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Fablab Brussels – english|نشانی=http://fablab.hylas.be/fablab-english/|بازبینی=2019-03-17}}</ref>
 
== رتبه بندی ==
در رتبه بندی موسسه QS در سال ۲۰۱۹ دانشگاه آزاد بروکسل در رتبه ۱۸۸ برترین دانشگاه های جهان و چهارم [[بلژیک]] قرار دارد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=QS World University Rankings 2019|نشانی=https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019|وب‌گاه=Top Universities|تاریخ=2018-05-29|بازبینی=2019-03-17|کد زبان=en}}</ref> در رتبه بندی برترین دانشگاه های جهان در سال ۲۰۱۹ که توسط موسسه عالی [[تایمز هایر اجوکیشن|تایمز]] صورت گرفته این دانشگاه در رده ۳۰۰-۲۵۱ دانشگاه های جهان قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=World University Rankings|نشانی=https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking|وب‌گاه=Times Higher Education (THE)|تاریخ=2018-09-26|بازبینی=2019-03-17|کد زبان=en}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* ویکی‌پدیای انگلیسی
{{ویکی‌انبار-رده|Vrije Universiteit Brussel}}