محمد مؤمنی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
|سال‌های نوجوانی=
|باشگاه‌های جوانان=
|سال‌های= ١٩٩٥–١٩٩٤۱۹۹۵–۱۹۹۴{{سخ}}١٩٩٦–١٩٩٥{{سخ}}٢٠٠٠–١٩٩٨۱۹۹۶–۱۹۹۵{{سخ}}۲۰۰۰–۱۹۹۸
|باشگاه‌های= [[باشگاه فوتبال پیام مشهد |پیام مشهد]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال پلىپلی اكريلاکریل اصفهان|پلی اکریل اصفهان ]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال استقلال تهران| استقلال تهران]]
|تعداد گل =
|سال‌های بازی ملی=
|تیم ملی=
|گل‌های زدهٔ ملی =
|سال‌های مربیگری= {{سخ}}
|تیم‌های مربیگری =
}}