تفاوت میان نسخه‌های «رابطه علم و دین»

خنثی‌سازی به نسخهٔ 22339264 FreshmanBot (بحث): به جاب پیوند صفحه نخست وب، ارجاع دهید. (T)
(تعریف و رابطه علم و دین از دیدگاه عرفان مقربین)
(خنثی‌سازی به نسخهٔ 22339264 FreshmanBot (بحث): به جاب پیوند صفحه نخست وب، ارجاع دهید. (T))
برچسب: خنثی‌سازی
 
پذیرش عام واقعیت‌های علمی ممکن است تحت تأثیر دین باشد. بسیاری در ایالات متحده ایده تکامل را از طریق انتخاب طبیعی رد کرده‌اند خاصه زمانی که انسان را مد نظر قرار می‌دهیم. با این وجود آکادمی ملی علوم آمریکا می‌نویسد که"قرینه و شاهد تکامل می‌تواند کاملاً یا ایمان دینی سازگار افتد دیدگاهی رسمی که بیشتر نمایندگان دینی به حمایت از آن برخاسته‌اند.<ref name="nas">{{Cite book|url=http://www.nap.edu/catalog/11876.html|title=Science, Evolution and Creationism|publisher=National Academy of Sciences|year=2008|author=Committee on Revising Science and Creationism: A view fom the National Academy of Sciences and Institute of Medicine of the National Academies}}</ref>
 
'''علم و دین از دیدگاه [http://elmodin.com عرفان مقربین]'''
 
در نظریه [http://fa.alavirah.ir عرفان مقربین]، علم آن دسته دانشی است که از پایین به سمت بالا می رود، یعنی در عالم مادون یا همین زمین بوسیله تجربه علومی را کسب می کنیم و با تحقیق و پژوهش و تکرار آن عمل به علومی می رسیم. این علوم به مرور زمان که پیشرفت می کنند و کامل می شوند می توانند عامل حرکت انسان در عوالم باشند. انسان را بالا بیاورند تا مثلا عرش.
 
دین آن دسته دانشی است که از بالا(عالم بالا) و من لدن علیا حکیم (از جانب خدا) به سمت عوالم پایین می آید و هر قدر به عالم دنیا نزدیک می شود تفصیل بیشتری پیدا می کند.
 
در نهایت این دو بر هم منطبق می شوند و ملاک صدق علم انطباق آن با دین است و ملاک صدق دین نیز انطباق آن با علم است.
 
== تاریخچه مفاهیم "دین" و "علم" ==