تفاوت میان نسخه‌های «گویش رودباری»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
عروس (گُروک ) اقوام (خَشَم) پیراهن (شَهین) باد گرم (لُوار) دوقلو (جَمَلَک)
 
== منابع ==
 
* کتاب روزگاری در رودبار جنوب
*سفرنامه هامون و زهکلوت و آن حوالی
*بررسی زبان شناختی گویش رودباری کرمان <ref>{{Cite journal|date=2015-02-20|title=بررسی زبان شناختی گویش رودباری کرمان|url=http://jll.uk.ac.ir/article_903.html|journal=نشریه نثر پژوهی ادب فارسی|volume=17|issue=36|pages=269–305|doi=10.22103/jll.2015.903|issn=1727-2106}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=مواردی از واج شناسی تاریخی گویش رودباری کرمان|نشانی=http://ensani.ir/fa/article/333096/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86|وب‌گاه=پرتال جامع علوم انسانی|بازبینی=2019-03-18|کد زبان=fa}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Motallebi|first=Mohammad|title=فعل در گویش رودباری (کرمان Verb in Rudbari Dialect of Kerman|url=https://www.academia.edu/19632935/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_Verb_in_Rudbari_Dialect_of_Kerman|language=en}}</ref> <ref>{{یادکرد وب|عنوان=|نشانی=http://jlr.alzahra.ac.ir/article_2688.html|وب‌گاه=http://jlr.alzahra.ac.ir/article_2688.html|بازبینی=2019-04-03|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=}}</ref>
 
۱۷۵

ویرایش