تفاوت میان نسخه‌های «احمدشاه قاجار»

افزودن توضیح
(ایجاد لینک)
(افزودن توضیح)
پرونده:Vala grave.JPG|قبر [[بدرالملوک والا]] در بهشت زهرا
پرونده:Ahamad in Paris.jpg|احمدشاه در پاریس
پرونده:Ahmad Shah stamp.jpg| اثر مهر احمد شاه
پرونده:مدال یادبود احمد شاه -نصرت غیرت عزت همت.jpg|مدال یادبود احمدشاه - نصرت غیرت عزت همت
Fileپرونده:Manuscript Ahmad Shah Qajar.jpg
Fileپرونده:Photos of Ahmad Shah 1 - Ahmad Shahi Pavilion.jpg|تصاویر احمد شاه قاجار - کوشک احمدشاهی
Fileپرونده:Photos of Ahmad Shah 2 - Ahmad Shahi Pavilion.jpg|تصویر احمدشاه قاجار در ۱۳ سالگی - کوشک احمدشاهی
Fileپرونده:Photos of Ahmad Shah 3 - Ahmad Shahi Pavilion.jpg|تصاویر احمد شاه قاجار - کوشک احمدشاهی
Fileپرونده:Photos of Ahmad Shah 4 - Ahmad Shahi Pavilion.jpg|تصویر احمدشاه قاجار در لباس رسمی دوره ولیعهدی - کوشک احمدشاهی
Fileپرونده:Photos of Ahmad Shah 5 - Ahmad Shahi Pavilion.jpg|تصویر احمد شاه قاجار پس از رسیدن به سلطنت - کوشک احمدشاهی
Fileپرونده:Photos of Ahmad Shah 6 - Ahmad Shahi Pavilion.jpg|تصویر احمدشاه قاجار در کودکی - کوشک احمدشاهی
Fileپرونده:Photos of Ahmad Shah7 - Ahmad Shahi Pavilion.jpg|تصاویر بازدید احمدشاه قاجار از شهرداری و کارخانه‌ها در سفر به انگلستان - کوشک احمد شاهی
</gallery>