باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏زبان: اشتباهات اصلاح شد
نوشتار اصلی: [[فارسی|فارسی (پارسی)]]
 
زبان تاجیک‌ها پارسی یا [[فارسی]] است. این زبان در کشورهای افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران و چین صحبت می‌شود که گویندگان اصلی و عمدهٔ آن تاجیکان‌اند. فارسی لهجه‌های محلی و منطقه‌ای دارد. مثلاً فارسی بدخشی، فارسی دوشنبه گی، فارسی فرغانی، فارسی سمرقندی، مشهدی، تهرانی، اصفهانی، هراتی، کابلی، پنجشیری…
لهجهٔ هزارگی پارسی ویژهٔ مردم هزاره است که آن‌ها نظر به منطقه لهجه‌های محلی خود را دارند.
 
کاربر گمنام