تفاوت میان نسخه‌های «ضرب خارجی»

غلط املایی
(اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
(غلط املایی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
برای مثال:
 
حجممساحت [[متوازی‌الاضلاع|متوازی الاضلاع]] با دو ضلع a,b از طریق رابطه زیر محاسبه می گردد :
 
|a×b|
۲۴

ویرایش