تفاوت میان نسخه‌های «آقا رضا خان اقبال‌السلطنه»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (ویرایش با ابزار زدودن تبلیغ)
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
در اسفندماه ۱۳۸۹ به اهتمام آرمان استپانیان و هنگامه معمری سی قطعه از عکس‌های رضا عکاس‌باشی در گالری هما<ref>http://www.homaartgallery.com/_default.aspx?cnt=gal&gid=101</ref> به نمایش درآمد.
 
== تاییدتأیید عکاسی از سوی مذهب در ایران ==
یکی از عناصر مهم شرق، مذهب است که در ایران روحانیون نماینده آن هستند.هستند؛ و در زمان آقا رضا خان، نام [[ملا هادی سبزواری]] به عنوان مهم‌ترین دانشمند [[اسلام]]ی زمان خودش، مطرح بود.{{سرخط}}
دوره زندگی او با ورود دوربین عکاسی به ایران و حکومت [[ناصرالدین شاه قاجار]] همزمان بود.{{سرخط}}
آقا رضا خان، به دستور شاه، در سفر [[خراسان]]، مأمور گردید تا از فیلسوف ایرانی یعنی حکیم سبزواری در منزلش عکاسی کند.{{سرخط}}
آقا رضا عکاس‌باشی '''نخستین عکاس حرفه‌ای ایران''' و پیش‌خدمت خاصه، ([[آجودان]] مخصوص [[ناصرالدین‌شاه قاجار|ناصرالدین‌شاه]])، حسب الامر حسب‌الامر عکسی از ملاهادی برداشت و چون ملاهادی تا این وقت، عمل عکاسی را ندیده بود و همچنین آن را مخالف قانون و براهین علمیه حکمای سلف می‌دید، به همین دلیل معتقد بود که چنین چیزی امکان ندارد، لذا پس از پایان عکاسی، و دیدن تصویر خودش، بسیار متعجب شد و نهایتاً این موضوع را تأیید نمود.{{سرخط}}
عکاسان ایرانی اکثر روحانیون را در محل تدریس و زندگی شان عکاسی کرده‌اند. {{سرخط}}
می توانمی‌توان تصاویر این گروه را گواهی برای تأیید عکاسی از سوی مذهب، در ایران دانست.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = https://cheshmag.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8Cبررسی-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8Cتطبیقی-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8Cبازنمایی-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86ایرانیان-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87دوره-%D9%82ق/ |عنوان =بررسی تطبیقی بازنمایی ایرانیان دوره قاجار در آثار عکاسان ایرانی و خارجی | ناشر = سایت علمی هنری و نقد عکاسی جشمک|تاریخ = |تاریخ بازدید = ۳۱ اوت ۲۰۱۸}}</ref><ref>{{یادکرد خبر|نام = |نام خانوادگی = |همکاران = |پیوند = http://spacevaspace.com/photography-mollahadi-sabzevari/ |عنوان =تأملی در «عکاسی ممکن نیستِ!» ملاهادی سبزواری و علت راستین انسداد تفکر در ایران |اثر = | ناشر =spacevaspace |صفحه = |تاریخ = |بازیابی = ۳۱ اوت ۲۰۱۸}}</ref><ref>{{یادکرد خبر|نام = |نام خانوادگی = |همکاران = |پیوند = https://www.parsine.com/fa/news/84580/%DB%8C%DA%A9یک-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AAحکایت-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8Cملاهادی-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8Cسبزواری-%D9%88و-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86دوربین-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86ناصرالدین-%D8%B4%D8%A7%D9%87شاه |عنوان =یک حکایت: ملاهادی سبزواری و دوربین ناصرالدین شاه
|اثر = | ناشر = پارسینه|صفحه = |تاریخ = |بازیابی = ۳۱ اوت ۲۰۱۸}}</ref><ref>{{یادکرد خبر|نام = |نام خانوادگی = |همکاران = |پیوند = http://www.golshanemehr.ir/article.php?id=45676 |عنوان =تأملی در «عکاسی ممکن نیست!» سخن ملا هادی وعلت راستین انسداد تفکر در ایران |اثر = | ناشر =گلشن مهر |صفحه = |تاریخ = |بازیابی = ۳۱ اوت ۲۰۱۸}}</ref><ref>{{یادکرد خبر|نام = |نام خانوادگی = |همکاران = |پیوند = http://qudsonline.ir/news/165185/%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8Cحکیمی-%DA%A9%D9%87که-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86دوربین-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3عکاس-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8Cباشی-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86ناصرالدین-%D8%B4%D8%A7%D9%87شاه-%D8%B1%D8%A7را-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AFتایید-%DA%A9%D8%B1%D8%AFکرد |عنوان =حکیمی که دوربین عکاس باشی ناصرالدین شاه را تاییدتأیید کرد!
|اثر = | ناشر =قدس آنلاین |صفحه = |تاریخ = |بازیابی = ۳۱ اوت ۲۰۱۸}}</ref><ref>{{یادکرد خبر|نام = |نام خانوادگی = |همکاران = |پیوند = http://www.ettelaat.com/etiran/?p=29463 |عنوان = یاد/حکیم در مقابل دوربین - فیلسوف و عکاس |اثر = | ناشر =روزنامه اطلاعات |صفحه = |تاریخ = |بازیابی = ۳۱ اوت ۲۰۱۸}}</ref><ref>{{یادکرد خبر|نام = |نام خانوادگی = |همکاران = |پیوند = http://www.ettelaat.com/etiran/?p=30494 |عنوان =فلسفه/حکیم در مقابل دوربین-۲ - حیرت فیلسوف |اثر =محمدرضا طهماسب | ناشر =روزنامه اطلاعات |صفحه = |تاریخ = |بازیابی = ۳۱ اوت ۲۰۱۸}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://ganjineh.nlai.ir/article_2040.html |عنوان = حاج ملاهادی سبزواری از نگاه و قلم ناصرالدین شاه | ناشر =گنجینه اسناد ملی ایران |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۳۱ اوت ۲۰۱۸}}</ref><ref>{{یادکرد خبر|نام = |نام خانوادگی = |همکاران = |پیوند = https://www.farsnews.com/news/13920327000867/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8Cملاهادی-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8Cسبزواری-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8Cعالمی-%DA%A9%D9%87که-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AFپیشنهاد-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87ناصرالدین‌شاه-%D8%B1%D8%A7را-%D8%B1%D8%AFرد-%DA%A9%D8%B1%D8%AFکرد-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1تصاویر |عنوان = «ملاهادی سبزواری» عالمی که پیشنهاد ناصرالدین‌شاه را رد کرد+تصاویر |اثر = | ناشر =خبرگزاری فارس |صفحه = |تاریخ = |بازیابی = ۳۱ اوت ۲۰۱۸}}</ref>
 
== منابع ==
{{درگاه|عکاسی}}"''زمانه، زندگی و آثار آقا رضا عکاس‌باشی، محمدرضا طهماسب پور''"، '''''"آقا رضا عکاس‌باشی"''''' ناشر موزهٔ عکسخانهٔ شهر، وابسته به معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سال ۱۳۸۵
 
از نقره و نور، محمدرضا طهماسب پور، مقاله «''زمانه، زندگی و آثار آقا رضا عکاس‌باشی»، نشر تاریخ ایران، تهران ۱۳۸۹''{{پانویس}}
{{عکاسی-خرد}}