تفاوت میان نسخه‌های «جهانی‌شدن»

بدون خلاصه ویرایش
'''جهانی شدن''' فرایند کنش متقابل و یکپارچگی مردم، شرکت‌ها و دولت‌ها در سراسر [[جهان]] است. جهانی شدن به علت پیشرفت فناوری [[ارتباطات]] و [[حمل و نقل]] رشد کرد. افزایش کنش متقابل جهانی، رشد تجارت، ایده‌ها و فرهنگ بین‌المللی را به‌همراه دارد. جهانی شدن در درجه اول یک فراینداقتصادیفرایند اقتصادی به صورت کنش متقابل اقتصادی است که با جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی همراه است. با این وجود، درگیری و دیپلماسی همواره بخشی از تاریخ جهانی شدن - به ویژه جهانی شدن مدرن - بوده‌است.
 
طبق برخی دیدگاه‌های موافق با جهانی شدن، این اتفاق در صورت انسجام می‌تواند سبب گسترش پیوندها و ارتباطات متقابل فراتر از حد [[دولت]]‌ها شود و اهمیت محلات و قومیت‌گرایی را به حداقل برساند.<ref name="ReferenceC"/> یک‌جهانی شدن در حقیقت از پیامدهای [[نوزایی]] تمدن صنعتی و [[انقلاب تکنولوژیک|انقلاب تکنولوژی]] و گسترش [[سرمایه‌داری]] است که در صورت تحقق دور از فساد و نقص می‌تواند به موجب فرایندهای پیچیده، جوامع مدنی را جایگزین دولت‌شهرهای سنتی کرده و در تعاملی برابر به صورتی متوازن باعث توسعه همگانی گردد.<ref>نق به مضمون. ضیائی فر، منیژه، «اجلاس داووس برای جهانی شدن و راهکارهای جهانی شدن اقتصاد ایران»</ref>