باز کردن منو اصلی

تغییرات

* (lo speziale (1768
* (le pescatrici (1769
* (L'infedeltà delusa (1777
* (L'incontro improvviso (1775
* (Il mondo della luna (1777
* (Armida (1784
* (L'anima del filosofo (1791
* (L'infedeltà delusa (1777
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر گمنام