باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن مطلب
 
{{ابهام‌زدایی}}
يكي از معروف ترين اقوام در اين مناطق خاندان شكوهي است كه از ديرين به توليد نيزه و سلاح براي مبارزه با قبايل همسايه ميپرداختند،
مبارزه با فرهنگ و تمدن جديد در اين خاندان مرسوم بوده و براي اولين بار خودرو به وسيله اين خاندان وارد ساوجبلاغ گرديد
۱

ویرایش