تفاوت میان نسخه‌های «ویژگی‌های فلزات، شبه‌فلزات و نافلزات»

بدون خلاصه ویرایش
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: فن‌آوری⟸فناوری)
تنها عنصر با ایزوتوپ طبیعی که قادر به انجام تجزیه هسته ای است، اورانیوم است ظرفیت اورانیوم ۲۳۵ برای تجزیه و تحلیل در ابتدا (و نادیده گرفته شده) در سال ۱۹۳۴، و پس از آن در سال ۱۹۳۸ کشف شد.
 
=== پلوتونیوم<ref>{{Cite journal|last=Jordan|first=K.C.|last2=Birden|first2=J.H.|date=1954-06-01|title=THERMAL BATTERIES USING POLONIUM-210. (INFORMATION REPORT)|url=http://dx.doi.org/10.2172/4406897}}</ref>===
=== پلوتونیوم ===
این یک باور معمول است که فلزات هدایت الکتریکی خود را هنگام گرم شدن کاهش می‌دهند. پلوتونیم هدایت الکتریکی آن را در دمای ۱۷۵ تا ۱۲۵ درجه گرم افزایش می‌دهد ° C [۹۱]
 
۲۰

ویرایش