باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|شهرستان=بندر ماهشهر
|نام‌های‌قدیمی=بندر شاهپور
| نام‌های دیگر =بندر امامشاهپور
|مدیر بندر =عادل دریس
| اندازه تصویر = 250
کاربر گمنام