باشگاه فوتبال استودیانتس: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
|الگوی بدن۲ =_estudiantes1718a
|الگوی دست راست۲ =_estudiantes1718a
|الگوی شلوارک۲ = _incomplete red down_edelp2017a
|الگوی جوراب۲ =_manutdh0607
|دست چپ۲ = 666666
کاربر ناشناس