تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال سانتوس»

به نسخهٔ 25795456 ویرایش Fatranslator برگردانده شد. (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(به نسخهٔ 25795456 ویرایش Fatranslator برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
|رتبه = هفتم
|مالک = {{Flag icon|Brazil}} مودستو روما جونیور
|الگوی دست چپ۱ = _santos13h
|الگوی بدن۱ = _santos17h_santos13h
|الگوی دست راست۱ = _santos13h
|الگوی شلوارک۱جوراب۱ = _santos13h
|دست چپ۱ = FFFFFF
|بدن۱ = FFFFFF