تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال سانتوس»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|الگوی بدن۱ = _santos17h
|الگوی دست راست۱ =
|الگوی جوراب۱ = _santos17h
|دست چپ۱ = FFFFFF
|بدن۱ = FFFFFF
|شلوارک۱ = FFFFFF
|جوراب۱ = FFFFFF
|الگوی دست چپ۲ = _santos1314a_santos17a
|الگوی بدن۲ = _santos1314a_santos17a
|الگوی دست راست۲ = _santos1314a_santos17a
|دست چپ۲ = FFFFFF
|بدن۲ = ۰۰۰۰۰۰
کاربر ناشناس