تفاوت میان نسخه‌های «سازمان سنجش آموزش کشور»

آدرس درباره ما قبلی کار نمی کرد. آدرس جدید وارد شد.
(آدرس درباره ما قبلی کار نمی کرد. آدرس جدید وارد شد.)
 
در بهمن ماه ۱۳۷۸ سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به گستردگی کمی و کیفی وظایف خود، تغییرات جزئی در تشکلات اداری سازمان ایجاد کرد. این سازمان همچنین با سه معاونت اجرایی، معاونت فنی و آماری و معاونت تحقیقات آزمون و ارزیابی آموزشی به موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام کشوری به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید.
تشکیلات این سازمان در مهر ماه سال ۱۳۹۱ با توجه به تعدد آزمون‌های مختلف و حجم فعالیت‌هایش در بخش‌های ارزشیابی آموزشی و برگزاری سایر آزمون‌های ملی، تغییرات گسترده‌ای کرده‌است.<ref>[http://www.sanjesh.org/public/Aboutaboutus.php#p1aspx معارفه سازمان سنجش و آموزش کشور]</ref>
 
== آزمون‌ها ==
کاربر ناشناس