باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| پرگل‌ترین برد =
| بدترین باخت =
| بهترین گلزن تاریخ =یحییویلی تورهفن در کویلن
| گروه هوادارها =
| افتخارات =ندارد
کاربر گمنام