باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| subdivision_name = {{MEX}}
| subdivision_type1 = [[فهرست شهرهای مکزیک|مرکز]]
| subdivision_name1 = [[شهرتلاسکالا تلاکسکالاسیتی]]
| subdivision_type2 = [[فهرست شهرهای مکزیک|بزرگرتین شهر]]
| subdivision_name2 = [[ویسنته گوئررو]]
'''تلاکسکالا'''<ref>[http://www.merriam-webster.com/cgi-bin/audio.pl?tlaxc01g.wav=Tlaxcala شنیدن تلفظ نام].</ref> {{اسپانیایی|Tlaxcala}} یکی از ۳۱ ایالت [[مکزیک]] است که در خاور [[شهر مکزیکو]] جای‌دارد.
 
مرکز این ایالت [[شهرتلاسکالا تلاکسکالاسیتی]] است.
 
این ایالت دربرگیرندهٔ ۶۰ شهرداری‌است. جمعیت تلاکسکالا برپایهٔ سرشماری ۲۰۰۵ برابر با ۱،۰۶۸،۲۰۵ تن برآورد شده‌است. تلاکسکالا ایالتی‌است کوهستانی.