تفاوت میان نسخه‌های «دوبیتی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{بزرگ|{{شعر|نستعلیق}}
{{ب|مکن کاری که بر پا سنگت آیو|جهان با این فراخی تنگت آیو}}
{{ب|چو فردا نامه‌خوانان نامه خوانند|تو راوینی از نامهٔنامه خود ننگت آیو}}
{{پایان شعر}}}}
{{وسط|* * *}}
کاربر ناشناس