تفاوت میان نسخه‌های «یوسف کرمی»

اصلاح اشتباه تایپی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| residence =
| birth_date = ۲ فروردین ۱۳۶۲ ({{سن|۱۳۶۲|۱|۲|از تاریخ=خورشیدی}})
| birth_place =
| birth_place = البلاتزتتیتتزحتزدزوزتزتتزتزتزتز
[[میانه (شهر)|میانه]]، [[استان آذربایجان شرقی]]
| death_date =
کاربر ناشناس