تفاوت میان نسخه‌های «مدل‌سازی»

به نسخهٔ 21176794 ویرایش Elajan برگردانده شد. (توینکل)
(به نسخهٔ 21176794 ویرایش Elajan برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
{{بدون منبع}}
کاربرد مدل سازی عددی در شاخه های مختلف علوم و مهندسی تحولی عظیم را ایجادکرده و مرتبا در حال توسعه است{{بدون منبع}}
{{تمیزکاری}}