تفاوت میان نسخه‌های «آیین عشای ربانی»

/* کلیسای کاتولیک *
(اضافه كردن اطلاعات)
(/* کلیسای کاتولیک *)
* • شراب در خون گرانبها
* • نان مقدس در جسم مقدس عیسی مسیح.
از این رو کاتولیک رومی و ارتدوکس معتقدند که تثلیث مقدس واقعاً میزبان است، و آیین مقدس را در مراسمی که قبلاً به آن التار می‌گفتند جشن می‌گیرد. آیین مقدس تجدید می‌شود در هر زمانی قربانی بی گناه عیسی مسیح را زنده می‌کند، زیرا او «همان مقدس خدا» است. <ref>compare {{Bibleref2|John 6:69|NABRE}}, {{Bibleref2|Mark 1:24|NABRE}} and {{Bibleref2|Mark 6:20|NABRE}}</ref> و در نتیجه این تنها راه و درب رستگاری برای گناهان انسانی است.
 
== منابع ==