باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| years8 = ۲۰۱۹–
| clubs8 = [[باشگاه فوتبال المپیک مارسی|مارسی]]
| caps8 = 8 [[باشگاه فوتبال صنعت نفت آبادان]]
| caps8 = 8
| goals8 = 5
| nationalyears1 = ۲۰۰۸–۲۰۱۰
کاربر گمنام