باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏مربع اعتماد به نفس: اشتباهات اصلاح شد
 
== مربع اعتماد به نفس ==
در حقیقت اعتماد به نفس تقابلی است از این سهچهار پدیده:
# باور
# رفتار
کاربر گمنام