باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{Infobox official post
|post=فرمانداری کل
|body=Indiaهند
|insignia=Flag of the Governor-General of India (1947–1950).svg
|insigniasize=160px