تفاوت میان نسخه‌های «کمان زنبورکی»

جز
تصحیح غلط تایپی
(تصحیح غلط املایی)
جز (تصحیح غلط تایپی)
'''برتری کراسبو های واژگون''' یا '''Reverse یا R.D.T'''
 
_ عدم وجود لگد یا ارتعاش و نیروی پسران همگامهنگام شلیک:
 
به علت آرایش موازی و رو در روی کمها و بازو در این نوع کراسبو ها در هنگام شلیک قطعات متحرک ازجمله کم (قرقره ها) و بازو شتاب و نیروی دقیقا برابر با یکدیگر اما در جهت مخالف یکدیگر دارند که برایند نیرها صفر میشودمیشودد و همدیگر را خنثی میکنند. به همین دلیل کراسبو های واژگون هنگام شلیک برخلاف کراسبو های معمولی، فاقد لگد یا شوک شدید هنگام شلیک هستند. که همین امر باعث افزایش دقت این نوع از کراسو ها میگردد.
 
_ قدرت و سرعت شلیک بسیار بیشتر در مقایسه با کراسبو های غیر واژگون:
 
در کراسبو های نوع معمولی که فاقد آرایش بازوهای واژگون (برعکس) هستند، طول کشش ( draw hight) از محل توقف زه کراسبو تا محل قرار گرفتن زه در پشت ماشه میباشد. که به دلیل قوصقوس سرو به عقب کراسبو های معمولی طول قوصقوس کمان از میزان طول کشش کراسبو میکاهد، به همین دلیل همواره در کراسبو های معمولی مقدار طول کشش در مقایسه با کل طول کراسبو پایین است و به همین دلیل بازده کراسبو و فضای شتابگیری تیر کمتر است.
 
اما ذر کراسبو های واژگون یا reverse به دلیل آنکه آرایش بازو ها برخلاف مدل های معمولی رو به جلو هست، هرچه قدر که بازو ها و کم ها بزرگتر باشند طول کشش نیز بیشتر میشود و ازتمام طول ریل کراسبو استفاده میشود و به دلیل امکان استفاده از کمهای بزرگتر نیروی مورد نیاز برای مسلح کردن کراسبو کمتر است پس با نیروی کمتر و بازده بالاتر که ناشی از طول کشش بیشتر است. کراسبو های با فناوری بازو های واژگون یا reverse همواره از کراسبو های معمولی قدرتمند تر و کارا تر هستند. به همین دلیل کراسبو های واژگون (reverse) تا 60% بازده بالاتری نسبت به کراسبو های کمپاند معمولی دارند.
 
== نگارخانه ==
۴

ویرایش