تفاوت میان نسخه‌های «گویش رودباری»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
تفاوتهای در این گویش با زبان بلوچی در بلوچستان
هستیم.
 
از ویژگی های گویش رودباری طایفه ای بودن گویش
هاست یعنی در هر طایفه ممکن است چند کلمه با
کاربر گمنام