تفاوت میان نسخه‌های «محله بهداشت»

بدون خلاصه ویرایش
قسمت یازدهم:
 
قسمت دوازدهم:<br />{{نقل قول ۲|2='''شعرسرود «ما بچه های ناز نازی» که توسط کودکان محله اجرا می شد'''
 
'''آقای تابلوکار (رضا ژیان):'''
 
درس امروز بچه ها / بیماری پر خوریست
 
آیا شما می دانید / نشانه های آن چیست؟
بیماری پر خوریست
 
'''محسن (آتیلا پسیانی) :'''
آیا شما می دانید
 
علائم این مرض / دل پیچه هست و دل درد
نشانه های آن چیست؟
 
'''مجتبی (محمود جعفری):'''
محسن (آتیلا پسیانی) :
 
رنگ مریض می شود / گاهی قرمز، گاهی زرد
علائم این مرض
 
دل پیچه هست و دل درد
 
 
مجتبی (محمود جعفری):
 
رنگ مریض می شود
 
گاهی قرمز، گاهی زرد
 
آقای تابلوکار (رضا ژیان):
 
پر نخور بچه جان / تا نخوری از پر خوردن نیمه جان
 
دم به دم هی نخور کم بخور / همیشه سالم بمان!
تا نخوری از پر خوردن نیمه جان
 
'''حسن (اکبر عبدی):'''
دم به دم هی نخور کم بخور
 
شیرینی های خوشمزه / دهنارو آب میندازه
همیشه سالم بمان!
 
'''آقای تابلوکار (رضا ژیان):'''
حسن (اکبر عبدی):
 
اما یادت باشه این را / خوردن داره اندازه!
شیرینی های خوشمزه
 
نگه دارید در یخچال / غذاها را همیشه
دهنارو آب میندازه
 
آقای تابلوکار (رضا ژیان):
 
اما یادت باشه این را
 
خوردن داره اندازه!
 
نگه دارید در یخچال
 
غذاها را همیشه
 
عباس (حمید جبلی):
 
چونکه غذا در یخچال
 
هرگز فاسد نمی شه
 
آقای تابلوکار (رضا ژیان):
 
'''عباس (حمید جبلی):'''
قبل از خوردن بشوئید
 
چونکه غذا در یخچال / هرگز فاسد نمی شه
دست و رو را بچه ها
 
'''آقای تابلوکار (رضا ژیان):'''
با هم:
 
بعدقبل از خوردن بگوئیدبشوئید / دست و رو را بچه ها
 
'''با هم:'''
حتما شکر خدا را
 
بعد از خوردن بگوئید / حتما شکر خدا را
ما بچه های ناز نازی
 
به این خوبی تمیزی
 
ما بچه های ناز نازی / به این خوبی تمیزی
از دوره گردهای محل
 
از دوره گردهای محل / نمی خریم هیچ چیزی!|left|3=|4=}}
 
== بازیگران ==