تفاوت میان نسخه‌های «فهرست تسلیحات پیاده‌نظام در جنگ جهانی دوم»

←‏ژاپن: افزودن یک سلاح
(←‏مرتب نشده: همسان سازی نام تفنگ با نام فارسی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏ژاپن: افزودن یک سلاح)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
'''تفنگ'''
* [[آریساکا]]
* [[تفنگ Type 38]]
* [[تفنگ چترباز Type 2|تفنگ Type 2]]
۳۵۰

ویرایش