تفاوت میان نسخه‌های «اقوام ساکن ایران»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
▪[[پارس]]
 
▪[[کرد]]
 
▪[[لر]]
★[[غیر آریایی]]
 
▪[[گرجی‌عرب|عرب]]
 
▪[[کرد|کرد]]
 
▪[[ترک|ترک]]
 
▪[[ارمنی‌]]
کاربر ناشناس