تفاوت میان نسخه‌های «شمس‌الدوله دیلمی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
|coronation2=
|regent2=[[سیده ملک خاتون]]
|reg-typetype2=شریک سلطنت
|succession1=فرمانروای مشترک امپراتوری [[ال بویه]]
|reign1=۴۰۲-۴۰۳
|predecessor1=[[مجدالدوله دیلمی]]
|successor1=[[مجدالدوله دیلمی]]
|regent1=[[سیده ملک خاتون]]
|reg-type1=شریک سلطنت
|succession=
|reign=
کاربر ناشناس