باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏منابع: اصلاح شابک
 
== منابع ==
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی = منصوری |نام =پرویز | پیوند نویسنده = پرویز منصوری| عنوان =[[هارمونی تحلیلی]] | ترجمه = | جلد = | سال = ۱۳۶۲| ناشر =انتشارات پارت |مکان = | شابک = ندارد}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی = روشن‌روان |نام =کامبیز | پیوند نویسنده = کامبیز روشن‌روان| عنوان =[[هارمونی جامع کاربردی|هارمونی جامع کاربردی: از ابتدا تا ورود به موسیقی آتونال]] | ترجمه = | جلد = | سال = ۱۳۹۲| ناشر =انتشارات معین |مکان = | شابک = ۹۷۸-۹۶۴-۱۶۵-۱۰۴-۸}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی = کمال پورتراب|نام = مصطفی | پیوند نویسنده = مصطفی کمال پورتراب | عنوان = تئوری موسیقی: مبانی موسیقی نظری| ترجمه = | جلد = | سال = ۱۳۹۵|چاپ = | ناشر = نشر چشمه|مکان = تهران| شابک = 978-964-6194-27-404 | صفحه = | پیوند = | بازیابی =}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی = منصوری|نام = پرویز| پیوند نویسنده = پرویز منصوری| عنوان = تئوری بنیادی موسیقی| ترجمه = | جلد = | سال = ۱۳۷۴|چاپ = | ناشر = نشر کارنامه|مکان = تهران| شابک = 964-431-007-1 | صفحه = | پیوند = | بازیابی =}}
{{چپ‌چین}}