تفاوت میان نسخه‌های «محله بهداشت»

۱٬۵۹۲ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری دارای ادبیات عامیانه
| rowspan="3" |[[حمید جبلی]]
|پسر کیمیاگر اعظم
(سَبَبیسَبَوی جان)
|پسر کیمیاگر اعظم که پدرش او را « سَبَبیسَبَوی» خطاب می‌کرد. او در فراگیری علم کیمیاگری بسیار بی استعداد بود.
|-
|
{| class="wikitable"
|+
! colspan="56" |برخی از سرود های بهداشتی محله
|-
|پدر بزرگوار:
فرزند من پر حرفست
 
سپید مانند برف است
 
رویش، مویش
 
بگو جانم
 
 
پسر بزرگوار:
 
دندان ام
 
خندان، خندان، خندانم
 
 
پدر و پسر بزرگوا:
 
هرگز تو مبر
 
از خاطر خودت
 
دندان سفید
 
مانند طلاست
 
 
دندان سیاه
 
زرد است و سیاه
 
بوی بد آن
 
مانند بلا
 
 
پدر اولیه:
 
فرزند من زرنگ است
 
محکم مانند سنگ است
 
مشت اش، بازوش
 
بگو جانم
 
 
پسر اولیه:
 
دندانم!
 
قدر آن را می دانم
 
 
پدر و پسر اولیه:
 
هرگز مشکن با دندان خود
 
پسته و بادام، فندق و گردو
 
تا لق نشود، بد بو نشود
 
هرگز نشود، فاسد و کرمو
 
 
کیمیاگر اعظم:
 
سَبَِوی حاضر جواب است
 
خوشبوتر از گلاب است
 
رختش، دستش
 
بگو جانم
 
 
پسر کیمیاگر اعظم:
 
دهانم
 
خوش حرف و خوش بیانم
 
 
بچه های محله با هم:
 
شیرینی و قند
 
آب یخ و داغ
 
دشمن آن است
 
دشمن دندان
 
 
دندان سفید
 
دندان تمیز
 
مانند گل است
 
تمام دهان
|درس امروز بچه ها
 
 
نشانه های آن چیست؟
 
 
علائم این مرض
 
گاهی قرمز، گاهی زرد
 
 
پُر نخور بچه جان
 
همیشه سالم بمان!
 
 
شیرینی های خوشمزه
اما یادت باشه این را
 
خوردن داره اندازه!
 
نگه دارید در یخچال
 
هرگز فاسد نمی شه
 
 
قبل از خوردن بشوئید
 
حتما شکر خدا را
 
 
ما بچه های ناز نازی
 
نمی خریم هیچ چیزی!
|بر صورت خود بنگر
 
بر آن تو چه می بینی؟
 
ما بچه های ناز نازی
چشم و لب و پیشانی
 
به این خوبی تمیزی
گوش و دهان و بینی
 
از دوره گردهای محل
پر فایده و زیباست
 
نمی خریم هیچ چیزی!
اینها که خدا داده
|تابستان که می آید
با خود گرما می آرد
 
لباس های گرم و پشمی
پس برای حفظ آن
 
دیگه فایده ندارد
باید شوی آماده
 
چشمان تو پر نور است
 
باید رنگ سفید پوشید
اشک تو کمی شور است
 
پشت گرما را شکست
با چشم تو می بینی
 
سفید و زرد و صورتی
هر چه را که در دور است
 
مناسب این فصل است
پس نگهدار آن باش
 
هر لحظه و در هر جا
 
در پائیز
بر چشم نزن هرگز
 
می بارد
دستان کثیفت را
 
نَم نَم نَم
صبح و ظهر و قبل از خواب
 
بارونِ ریز
مسواک بزن، مسواک
 
تا دهان تو گردد
 
می پوشیم
خوشبوی و تمیز و پاک
 
بارانی
راه نفس است بینی
 
می مانیم
پاکیزه نگهدارش
 
پاک و تمیز
هر روز بشو آن را
 
آلوده تو نگذارش
 
هوا که سرد می شود
در گوش نکن هرگز
 
کمتر می تابد خوریشد
سنجاق و مداد تیز
 
باید که واسه گرم بودن
این پند مرا جانم
 
پالتو ی پشمی پوشید
چون حلقه بگوش آویز
 
آبی، مشکلی، سبز ِیشمی
 
رنگ های خوب سرماست
 
پالتو ژاکت های پشمی
 
برای حفظ گرماست
 
 
در بهار
 
دوباره
 
رخت نو
 
بر تن ماست
 
 
نارنجی
 
سرخ و سبز
 
در این فصل
 
چه زیباست
|من می روم به حمام
 
 
حمام، حمام، حمام!
 
 
اینجا تو این زمونه
 
زورو پاکیزه می شود!
 
 
من میکروبی غمگینم، بیکارم
 
از زندگی بیزارم
 
 
 
من می روم به حمام
 
حمام، حمام، حمام!
|بر صورت خود بنگر
|تابستان که می آید
با خود گرما می آرد
 
بر آن تو چه می بینی؟
لباس های گرم و پشمی
 
چشم و لب و پیشانی
دیگه فایده ندارد
 
گوش و دهان و بینی
 
باید رنگ سفید پوشید
 
پر فایده و زیباست
پشت گرما را شکست
 
اینها که خدا داده
سفید و زرد و صورتی
 
پس برای حفظ آن
مناسب این فصل است
 
باید شوی آماده
 
در پائیز
 
چشمان تو پر نور است
می بارد
 
اشک تو کمی شور است
نَم نَم نَم
 
با چشم تو می بینی
بارونِ ریز
 
هر چه را که در دور است
می پوشیم
 
بارانی
 
پس نگهدار آن باش
می مانیم
 
هر لحظه و در هر جا
پاک و تمیز
 
بر چشم نزن هرگز
 
دستان کثیفت را
هوا که سرد می شود
 
کمتر می تابد خوریشد
 
صبح و ظهر و قبل از خواب
باید که واسه گرم بودن
 
مسواک بزن، مسواک
پالتو ی پشمی پوشید
 
تا دهان تو گردد
آبی، مشکلی، سبز ِیشمی
 
خوشبوی و تمیز و پاک
رنگ های خوب سرماست
 
پالتو ژاکت های پشمی
 
راه نفس است بینی
برای حفظ گرماست
 
پاکیزه نگهدارش
 
هر روز بشو آن را
در بهار
 
آلوده تو نگذارش
دوباره
 
رخت نو
 
در گوش نکن هرگز
بر تن ماست
 
سنجاق و مداد تیز
 
این پند مرا جانم
 
چون حلقه بگوش آویز
|شیرینی و قند
آب یخ و داغ
 
دشمن آن است
 
دشمن دندان
 
 
دندان سفید
 
دندان تمیز
 
مانند گل است
 
تمام دهان
 
نارنجی
 
سرخ و سبز
 
در این فصل
 
چه زیباست
|
|}