تفاوت میان نسخه‌های «ویشکا آسایش»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
* {{IMDb name|1282391}}
* {{سوره اشخاص|شناسه=۱۳۸۱۱۲۱۲۰۰۱۰}}
* { cinema Eman {Instagram|vishka.asayesh}}
 
{{فجر بازیگر زن}}
کاربر گمنام