باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{لحن|تاریخ= مهٔمه ۲۰۱۸}}
{{بهبود منبع|تاریخ=مهٔمه ۲۰۱۸}}
{{جعبه زندگی‌نامه
|عنوان= علی‌اکبر رشاد