باز کردن منو اصلی

تغییرات

۳۲ بایت حذف‌شده ،  ۵ ماه پیش
جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
{{Infobox
| bodystyle =
| bodyclass = vcard
| titlestyle =
| title =
| abovestyle = background: #CD853F
| aboveclass = fn org
| above = هیربد
 
| imagestyle =
| captionstyle =
| image = [[پرونده:Gold statuettes from the Oxus Treasure by Nickmard Khoey.jpg|بندانگشتی|235px|چپ|تندیس زرین روحانیان مزدیسنا از [[گنجینه آمودریا]]]]
| caption =
 
| headerstyle = background: #F0E68C
| labelstyle =
| datastyle =
 
| header1 = اطلاعات کلی
 
| label5 = منصب
| data5 =
 
| label6 = لقب
| data6 =
 
| label7 = نژاد
| data7 =
 
| label8 = دودمان
| data8 =
 
| label9 = آئین
| data9 = [[مزدیسنا]]
| label10 = زادگاه
| data10 =
| label11 = تخت‌گاه
 
| label11 = تخت‌گاه
| data11 =
 
| label12 = پرچم
| data12 =
 
| label13 = ملیت
| data13 = ایرانی
 
| header14 =
 
| label15 = شناخته شده
| data15 =
 
| label16 = دوره
| data16 =
 
| label17 = پیش از
| data17 =
 
| label18 = پس از
| data18 =
 
| label19 = دوران سلطنت
| data19 =
 
| label20 = نبردها
| data20 =
 
| label21 = نبرد اول
| data21 =
 
| label22 = نبرد دوم
| data22 =
 
| label23 = نبرد سوم
| data23 =
 
| label24 = نتیجه نبرد
| data24 =
 
| header25 =
 
| label26 = نام نیا
| data26 =
 
| label27 = نام پدر
| data27 =
 
| label28 = نام مادر
| data28 =
 
| label29 = همسران
| data29 =
 
| label30 = فرزندان
| data30 =
 
| label31 = برادران
| data31 =
 
}}
 
 
== هیربد و تاریخچه آن ==
آنچه دانسته می‌شود در روزگاران پیش کار آموزش با پیشوایان دینی بوده و هیربدان که یکی از طبقات روحانیان بوده‌اند، این وظیفه را به عهده داشته‌اند. پائین‌ترین طبقهٔ روحانیان را [[مغان]] می نامیدندمی‌نامیدند. پس از ایشان هیربدان و سپس [[موبد|موبدان]] بودند. در میانشان کسانی بودند که مأمور خواندن سرودها و نمازهای مذهبی بوده‌اند. آن‌ها را «زوت» می نامیدندمی‌نامیدند و گروهی بودند که مأمور بودند که آتش را نگاه دارند و ایشان را «راسپی» می‌خواندند.<ref>اساطیر و فرهنگ ایران، ص ۶۵۱</ref> [[خوارزمی]] خادم آتش گفته استگفته‌است. [[طبری]] حکایت می‌کند که خسرو پرویز آتشکده‌هایی بنا کرد و دوازده هزار هیربذ براین زمزمهٔ ادعیه و سرودن اغانی در آن آتشکده‌ها برگماشت. رئیس گروه هیربدها، [[هیربدان‌هیربد]] یا هیربَذان هیربذ نام داشت که بعد از [[موبد]] بزرگ یا [[موبدان موبد]] در رتبهٔ اول قرار داشته‌است.<ref>کریستن سن، ص ۱۴۰</ref>
 
در روزگار اولیه ساسانیان، هیربد لقب کلی روحانیانی بود که اجازه آموزاندن علوم دینی را داشتند و [[کرتیر]]، بلندپایه‌ترین روحانی آن دوره، نیز این لقب را برای خود استفاده می‌کرد. بعدها در ادبیات فارسی نو واژهٔ هیربد در معانی نادقیق و گوناگونی از جمله پیشوای دین زرتشتی، خدمتکار [[آتشکده]] و قاضی و دادستان زرتشتی کاربرد یافت. امروزه در میان زرتشتیان، به روحانیانی در ردهٔ پایین گفته می‌شود که مراسم [[ناور|ناوَر]] را گذرانده‌اند و اجازه انجام آیین‌های سطح پایین‌تر را دارند.
{{ب|یکی مرد بُد نام او '''هیربَد'''|زدوده دل و مغز و رایش ز بد}}
{{ب|که بت‌خانه را هیچ نگذاشتی|کلید در پرده او داشتی}}
{{ب|سپهدار ایران به فرزانه گفت <ref>یا [[کیکاووس]] به هیربد گفت</ref>|که چون بر کشدبرکشد تیغ هور از نهفت}}
{{ب|به پیش سیاوش همی رو به هوش|نگر تا چه فرماید، آن‌دار گوش}}
{{ب|به [[سودابه]] فرمود تا پیش اوی|نثار آورد گوهر و مشک و بوی <ref>[[شاهنامه]]. جلد سوم. داستان سیاوش، ص ۱۲۱</ref>}}
{{پایان شعر}}
 
۶

ویرایش