تفاوت میان نسخه‌های «منابع آب»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
=== سفره های آب‌ زیرزمینی ===
به آب هایی که در اثر آب های سطحی به داخل زمین نفوذ میکند و عمدتا به صورت چشمه, چاه و قنات در میاید و اب های زیر زمینی جزو اب های شیرین به حساب میرود سفره ی آب زیر زمینی گفته می شود.امیر
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر ناشناس