باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== دین ==
اسلام اهل سنت
۹۹ درصد جمعیت شهرستان چابهار را مسلمانان تشکیل می‌دهند که اکثریت آنان اهل تشیع و تسنن هستند.
 
== وضعیت اقتصادی ==
۲۸۵

ویرایش