تفاوت میان نسخه‌های «ام. نایت شیامالان»

جز
جز (←‏فیلم‌شناسی: شکست‌ناپذیر (فیلم ۲۰۰۰))
|-
| ۲۰۰۲
||| [[نشانه‌ها (فیلم)|نشانه‌ها]]
|
|
|-
| ۲۰۰۸
||| [[اتفاق (فیلم ۲۰۰۸)|اتفاق]]
|
|
|
|
|- |۲۰۱۸ ||| [[شیشه (فیلم ۲۰۱۸)|شیشه]] | | |
 
== منابع ==