تفاوت میان نسخه‌های «خوک (فیلم ۱۳۹۶)»

(به نسخهٔ 25843779 ویرایش Telluride749 برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
!نقش
|-
|[[حسن معجونی]]|حسن کسمایی
|حسن کسمایی
|-
|[[لیلا حاتمی]]
کاربر ناشناس