باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* [[اومبرتو آنیلی]]
* [[جان الکان]]: [[رییس هیئت مدیره]] کنونی شرکت فیات، که نوه جیانی آنیلی (فرزند دختر وی) می‌باشد و از سوی آنیلی به عنوان وارث انتخابی دارایی‌های وی برگزیده شد.
* [[ادواردو آنیلی]]: فرزند [[مسلمان ]]،[[جیانی آنیلی]].
* [[آندرا آنیلی]]
 
کاربر گمنام