ویکی‌پدیا:سیاست ربات‌رانی/درخواست مجوز/HujiBot/وظیفه ۱۹: تفاوت میان نسخه‌ها

* تغییر {{para|وب‌گاه}} به وبگاه ([https://fa.wikipedia.org/w/index.php?search=insource%3A%2F%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%5Cs*%5C%3D%5B%5E%5C%7C%5D%2B%5C%7C%2F&title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1 جستجوی مربوطه، با ۵۶ هزار مورد استفاده] که البته [https://fa.wikipedia.org/w/index.php?search=insource%3A%2F%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%D9%88%D8%A8%5B%5E%7D%5D%2B%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%5Cs*%5C%3D%5B%5E%5C%7C%5D%2B%5C%7C%2F&title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1 حدود پنج‌هزار موردش مربوط به الگوی یادکرد وب است])
;تاریخ <small>([[:رده:خطای CS1: تاریخ]] با ۳۹ هزار صفحه)</small>
موارد زیر به {{پارا|تاریخ}}، {{پارا|تاریخ بازیابی}} و سایر معادل‌های آن اعمال می‌شوند:
* تغییر فرم تاریخ از {{چر}}dd-mm-yyyy به {{چر}}yyyy-mm-dd (که بسیار شایع است)
* تغییر فرم تاریخ از {{چر}}dd/mm/yyyy و {{چر}}yyyy/mm/dd به یکی از فرم‌های مجاز مثل {{چر}}yyyy-mm-dd
* اصلاح موارد دیگری که {{پارا|تاریخ}} سوای separator میان روز و ماه و سال، به فرم صحیح است. دو مورد که دیده‌ام: (۲۲ بهمن۱۳۵۷ -> ۲۲ بهمن ۱۳۵۷» یا « ۲۲/بهمن/۱۳۵۷»
* حذف هرگونه متن اضافه از پارامتر تاریخ در صورت داشتن فرم صحیح (نظیر روزروزِ هفته، ساعت و عباراتی مثل «میلادی» یا «خورشیدی»)
* اصلاح مواردی مثل نام ماه چسبیده به سال یا روز (۱۰ آبان۱۳۹۷ -> ۱۰ آبان ۱۳۹۷)
* اصلاح تاریخ‌های دارای فرم 0D ماه YYYY به D ماه YYYY (در واقع حذف صفر اعداد تک رقمیِ روز، در تاریخ‌های به فرم روز ماه سال)
* ادغام پارامترهای {{پارا|روز}} و {{پارا|ماه}} و {{پارا|سال}} در {{پارا|تاریخ}}. در صورت وجود {{پارا|تاریخ}} به یکی از دو فرم استاندارد {{چر}}yyyy-mm-dd یا dd ماه yyyy، آن سه پارامتر حذف شوند.
* حذف ویکی‌پیوند از پارامترهای زبان، به صورت: (<code><nowiki>[[زبان «انگلیسی، آلمانی،...»|انگلیسی، آلمانی....]] --> انگلیسی، آلمانی....</nowiki></code>)
* حذف پارامتر تکراری {{پارا|کد زبان}} در صورت وجود {{پارا|زبان}} <small>(تقریبا همه ۵ هزار مورد [[:رده:صفحه‌های دارای ارجاع با متغیر تکراری]] این مشکل را دارند)</small>
 
==== سایر موارد ====
* حذف پارامتر بی‌استفاده {{پارا|همان}}