تفاوت میان نسخه‌های «تجهیزات پزشکی»

جز
اصلاح یادکردها (وظیفه ۱۹)
(یک منبع اضافه شد.)
جز (اصلاح یادکردها (وظیفه ۱۹))
کلیه وسایل، مواد، معرفها، کالیبراتورها، وسایل جمع‌آوری، نگهداری نمونه، مواد و محلول‌های کنترل آزمایشگاهی و دندانپزشکی جزء وسایل پزشکی محسوب می‌شود.
 
همچنین [[اداره کل تجهیزات پزشکی]]<ref>{{یادکرد وب|عنوان=اداره کل تجهيزات پزشکی|نشانی=http://imed.ir/|وب‌گاهوبگاه=imed.ir|بازبینی=2019-04-21}}</ref> طبق تعریف فوق و بر اساس وظیفه قانونی تعیین شده در تبصره ۲ ماده ۱۴ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، اقدام به تدوین فهرست تجهیزات پزشکی ایران بر اساس [[استاندارد بین‌المللی]] ISO۱۵۲۲۵ نموده‌است و لیست نهایی را تا پایان مرداد ۱۳۸۸ خواهد نمود.
 
=== در اروپا ===