تفاوت میان نسخه‌های «تورج مهرزادیان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
مجازات کن مجازات (۲۰۰۴) به عنوان گوینده
کاپیتان آمریکا نخستین انتقامجو در نقش کله سرخ
 
دورین مخفی (۲۰۰۴) به عنوان دوبلر
کاربر ناشناس